tướng khuôn mặt phụ nữ

Xem tướng phụ nữ lấy chồng đại gia

Một điểm quan trọng khác để nhận biết tướng mặt phụ nữ lấy chồng đại gia chính là cằm phải đầy đặn, có thịt. Đây chính là dấu hiệu của số vượng phu, giúp gia trạch hưng vượng. Trong nhân tướng học, xem tướng phụ nữ lấy chồng đại gia, trước hết cần quan sát more »