tình yêu quotes

Bạn đã sẵn sàng để thăng tiến trong sự nghiệp

Nếu có thói quen đọc sách, hãy tập nhìn một cách bao quát về những chủ đề bạn đọc. Bạn nên đọc và nghiên cứu thêm về những xu hướng kinh doanh, ngành nghề lĩnh vực bạn đang làm cũng như những lĩnh vực khác có liên quan, và đặc thù ngành nghề của bạn. more »

Làm thế nào để có những cuộc trò chuyện ý nghĩa hơn

Tương tự như vậy, nếu ai đó bắt đầu một cuộc trò chuyện với bạn, bạn cũng nên tự hỏi tại sao cuộc trò chuyện đang xảy ra và tại sao lại là bây giờ. Nó không phải là điều gì quá kinh khủng, nhưng khi bạn đã có câu hỏi “tại sao” thì bạn sẽ more »