tẩu thuốc ngọc phong thủy làm quà tặng

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,mang lại thịnh vượng giàu sang1 S592

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc loại 1 chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 13cm x 2cm + Khối lượng: 70.30g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:9,139,000 VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,mang lại thịnh vượng giàu sang S593-3053

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 8.5cm x 1.8cm + Khối lượng: 38.16g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. +Giá:3,053,000 VNĐ

Tẩu thuốc Phỉ Thúy,mang lại thịnh vượng giàu sang S593-3533

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tẩu thuốc chạm Tỳ Hưu ngọc Phỉ Thúy A+ (Myanmar, Miến Điện) + Kích thước (dài x rộng): 8cm x 2cm + Khối lượng: 44.41g + Ý nghĩa: biểu tượng sự phú quý, thịnh vượng. + Cách sử dụng: hút thuốc, trưng bày. + Giá:3,533,000 VNĐ