phật di lặc cẩm thạch

Di Lặc cẩm thạch,phù hộ gặp dữ hóa lành PDL-CTN

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lặc đá Cẩm thạch ( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 24cm x 16cm x 26cm + Khối lượng: 15kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách sử dụng: trưng trong more »

Phật Di Lạc đứng,phù hộ gặp dữ hóa lành PDL-CTD

+ Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc đá cẩm thạch (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 10cm x 29cm . + Khối lượng: 7.5kg . + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách sử dụng: more »