những kinh nghiệm trong cuộc sống

Những tác hại của niềm tin sai lệch

Chính vì vậy, để thoát khỏi những niềm tin hạn chế về bản thân, cần loại bỏ ảnh hưởng từ môi trường không lành mạnh mà mình đã lớn lên hoặc đang sống để tạo dựng niềm tin mới, cuộc sống mới. Eleanor Roosevelt rất có lý khi cho rằng: “Không ai có thể khiến bạn more »

8 con linh vật cho cuộc sống trường thọ

Tám vị Bát Tiên này, trong đó có sáu tiên ông và hai tiên bà. Lưu truyền rằng họ từng sống tại những mốc thời gian lịch sử khác nhau. Giữ những quyền năng riêng, nhưng đều có một điểm chung là sống bất tử trong mọi hoàn cảnh nào. Chính vì thế, người ta more »