những câu châm ngôn ngắn hay

Những tác hại của niềm tin sai lệch

Chính vì vậy, để thoát khỏi những niềm tin hạn chế về bản thân, cần loại bỏ ảnh hưởng từ môi trường không lành mạnh mà mình đã lớn lên hoặc đang sống để tạo dựng niềm tin mới, cuộc sống mới. Eleanor Roosevelt rất có lý khi cho rằng: “Không ai có thể khiến bạn more »

40 thủ thuật để sáng tạo hơn

  Nếu như khó nhậnđược 100% hiệu quả cần thiết, nên nhận ít hơn hoặc nhiều hơn “mộtchút”. Lúc đó bài toán có thể trở nên đơn giản hơn và dễ giải hơn. 1.Nguyên tắc phân nhỏ (Segmentation) a) Chia đối tượng thành các phần độc lập. b) Làm đối tượng trở nên tháo lắp được. more »