Financial Times

Hãng truyền thông Nhật Nikkei mua lại Financial Times

Pearson vẫn muốn tập trung thúc đẩy các mảng kinh doanh khác quy mô lớn hơn. Mảng sách giáo khoa của họ đang bị cạnh tranh khi các trường chuyển sang sách điện tử và các nguồn trực tuyến khác. Mảng quản trị dữ liệu trường học cũng đang bị ganh đua ác liệt. Năm more »