chọn tuổi xông đất cho tuổi tân sửu

coi tuổi xông nhà đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ nhà tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc.   Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Tân Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp more »

coi tuổi xông đất đầu năm Đinh Dậu 2017 cho chủ đất tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 

Tương tự đối với chủ nhà, 3 yếu tố trên của người khách cũng không được xung khắc với chủ nhà. Ít nhất các yếu tố trên phải Bình Hòa, tức là không hợp cũng như không xung khắc.   Xông nhà năm 2017 gia chủ tuổi Tân Sửu nên chọn những tuổi xông nhà nào thì hợp more »