Cấp trên

Là sếp nhưng không nên nói những câu này!

“Tuyệt”. Những câu nói trên sẽ chẳng làm sao nếu nó phản ánh đúng như thực tế. Lời khen phải kịp thời, hợp lý, có những ý cụ thể đền cập từng đầu việc từng vị trí. Lời khen quá mức chỉ khiến cho người nhận nó lơ mơ không nhận rõ mình và luôn more »