Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Ngôi nhà rộng rãi và khoáng đạt với ba phòng ngủ, ba phòng tắm, một không gian sinh hoạt chung, phòng ăn, gian bếp mở, cùng văn phòng nhìn ra vùng đồng bằng xanh tươi. Ngôi nhà cũng có một hàng hiên ở tầng trệt và tầng mái ngập tràn ánh nắng.

Dự án mới nhất của hãng Chris Pardo Design: Elemental Architecture là ngôi nhà đúc Cloverdale với tính năng thư giãn trong cảnh quan đồi núi vùng Sonoma, Hoa Kỳ.

>> Ngôi nhà rộng rãi ở Peru
>> Nội thất hiện đại của ngôi nhà Beverly Hills

 

Rolling261114 1 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 2 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 3 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 4 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 5 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 6 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 7 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 8 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 9 450x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 10 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 11 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 12 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

 

Rolling261114 13 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 14 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 15 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 16 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 17 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 18 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 19 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 20 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 21 600x399 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 22 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 23 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 24 600x450 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 25 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Rolling261114 26 399x600 Chiêm ngưỡng ngôi nhà đúc với tầm nhìn góc rộng ở Hoa Kỳ

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>